podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Ekwador - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Ekwador - wiza, ambasady, przepisy

Guaiaquil     
ekwador
Ekwador - podróże do EkwadoruEkwador - mapa krajuEkwador - spis artykułów i galeriiEkwador - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeEkwador - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaEkwador - szczepienia, zdrowie, poradyEkwador - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROEkwador - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOEkwador - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy udający się do Ekwadoru w celach turystycz­nych, biznesowych, nauko­wych i kulturalnych są zwolnieni z obowiązku wizowego przy poby­tach do 30 dni (z możliwością przedłużenia pobytu do 90 dni). Pobyty w innym charakterze lub przekraczające 90 dni wymagają uzyskania wizy w jednym z konsulatów Ekwadoru. Wymagany jest 6-miesięczny okres ważności paszportu. Obowiązuje opłata lotniskowa przy wylocie za granicę: z Quito – 40 USD od osoby, z Guayaquil – 26 USD.

Informacje dla kierowców
Wymagane jest posługiwanie się międzynarodowym prawem jazdy.
Podróżowanie po kraju
Nie ma specjalnych ogra­niczeń, chociaż okresowo na podróże do dżungli i na tereny zamiesz­kane przez ludność indiańską potrzebne są specjalne zezwo­lenia władz. Istnieje niebezpieczeństwo porwań w rejo­nach grani­czących z Kolumbią w północnej części kraju. Odradza się rów­nież podróże w rejony graniczące z Peru w Kordylie­rze Kondora, gdzie w latach 90. trwał konflikt zbroj­ny i dziś jeszcze można natrafić na miny przeciwpiechotne. Zaleca się ostrożność przy wyborze przewoźników autobuso­wych na trasach we­wnętrz­nych ze względu na zły stan tech­niczny pojazdów i nie­bez­pieczne górskie drogi. Ponieważ lotniska w Quito, Cuenca, Tulcán i Loja leżą wysoko w górach, zdarzają się duże opóźnienia ze względu na mgły; loty bywają też odwoływane. Połączenia z wy­spami Galapagos obsługują porty lotnicze w Guayaquil i Quito, jako jedyne oferujące bezpośrednie loty do Europy i Ameryki Północnej.
Przepisy celne
Przepisy celne odpowiadają standardom między­narodowym. Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu środków płatniczych przy kwotach nie przekra­cza­jących 10 tys. USD na osobę (większe kwoty lub ich równo­wartość, np. w papierach wartościowych, należy zadeklarować przy przekraczaniu granicy). Obowiązują restryk­cyjne przepisy dotyczące wywozu materiału roślinnego i zwierzęcego, których naruszanie podlega surowym karom. Przy zakupie pamiątek imitujących wyroby kultur prekolum­bijskich należy zachować dowód kupna w celu okazania go podczas kontroli na lotnisku.
Bezpieczeństwo
Ekwador jest krajem stosunkowo bezpiecz­nym dla turystów, jednakże w ośrodkach miejskich (zwłaszcza Quito i Guayaquil) odnotowuje się większe zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże i napady). Dobrą praktyką jest deponowanie większych kwot pieniędzy, kart kredytowych oraz dokumentów w hotelowych sejfach.
Przydatne informacje
• Honorowane są karty kredytowe, m.in. MasterCard, VISA i American Express.
• Urzędy pracują w godzinach 9.00–13.00 i 14.00–18.00; sklepy otwarte są w godzinach 10.00–20.00. Są również sklepy cało­dobowe.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Konsulat RP w Quito
Konsul Honorowy: Tomasz Morawski (polski, hiszpański, angielski, francuski, rosyjski)
Leonidas Plaza 1157, Quito, Ecuador (adr. do koresp. poczt.: Casilla 9461, Quito)
tel. (0-0593-22) 2229-293
fax. (0-0593-22) 2566-787
morawski@uio.satnet.net

Konsulat RP w Guayaquil
Konsul Honorowy: Francisco Rizzo Pastor (hiszpański, angielski)
Av. Quito 806 y 9 de Octubre, Edif. Induauto Piso 16, Oficina 1601 Guayaquil - Ekwador P.O Box: 09-01-5965
tel. (00 593-42) 2295 000, 2283751, 2291297, 2294695
fax. (00 593-42) 2284 552, 2280153
frizzo@andinave.com
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Ekwadoru
ul. Rejtana 15 m.15, 02-516 Warszawa
tel. (0-22) 848 72 30; fax (0-22) 848 81 96
www.mmrree.gov.ec